Reviva Energidrikk 7 Kg

11803345

Velg type
Velg komponenter
u/mva: kr 330,-
førkr 825,- kr 413,-

Rett før og under kalving eter og drikker kua ikke, men mister væske og elektrolytter, kalsiumnivået i blodet reduseres. Negativ energibalanse. REVIVA som første drikk etter kalving stimulerer appetitten – gir matlyst. Kompenserer for tap av: Energi – Mineraler – Vitaminer – Elektrolytter. Øker tørrstoffopptaket - Øker innholdet av kalsium i blodet. Kua er hurtig tilbake i produksjon.

FARM-O-SAN REVIVA enkel å bruke

Steg 1:

Fyll 10 liter varmt vann (40-45°) i en ren bøtte.

Steg 2:

Tilsett 1 kg. Reviva og miks. Oppløsningen blir orange og vil ha en behagelig duft.

Steg 3:

Tilsett 10 liter kaldt vann. Det vil gi drikketemperatur på 25-30°.

Denne oppløsningen av Reviva må gis til kua rett etter kalving – før den får fri tilgang til vann

Hvordan kosttilskudd kan kompensere for underskudd på kalsium etter kalving

Ved kalving har kua et akutt og kraftig behov for økt kalsium i blodet. Dette er de ikke i stand til å tilføre i tilstrekkelig mengde gjennom det normale fôropptaket.

Trow Nutrition forskerne Rachel Fowers, Alberto Navarro-Villa og Javier Martin-Tereso gjennomførte et forsøk med bruk av Farm-O-San Reviva for å se om det var en måte å kompensere denne mangelen på.

Om forsøket:

Farm-O-San Reviva er en oppløsning som inneholder energi, vitaminer og mineraler. Det var gitt som et supplement i vann til 22 tilfeldige kyr umiddelbart etter kalving for å evaluere virkningen på energistatus og kalsium stoffskifte, men også den generelle helsetilstanden til kua.

En kontrollgruppe på ytterlige 22 kyr fikk identiske fôrrasjoner men uten Farm-O-San Reviva. Studien gikk fra 3 uker før forventet kalving til 4 uker etter kalving.

Resultatene:

Alle kyrne i testgruppen drakk Farm-O-San Reviva direkte. I kontrollgruppen var det  4 kyr (18%) som ikke drakk alt vannet frivillig.

Etter kalving var kalsium i blod serum betydelig høyere i behandlingsgruppen (2,27 ± 0,04 mmol / L vs 2,18 ± 0,04 mmol / l; p = 0,05), og som det går frem av grafene ble forskjellen opprettholdt de første 48 timene.

Serum magnesium var også signifikant lavere i testgruppen (0,91 ± 0,01 mmol l; p = 0,03)

Konklusjon:

Forsøket viser at kalsium oppløst i vann sørget for å øke det tilgjengelige kalsium. Dette hjalp til å øke kalsium i blodserum under den kritiske perioden etter kalving.